Vi stödjer människor och i organisationer i förändring

Vi arbetar alltid utifrån en helhetssyn, även om vi inte helt släpper detaljerna. Vi gör det metodiskt och med förmågan att se exakt vad som behövs var. Och när. Och så gör vi det! Vår förmåga att skapa förtroende gör att medarbetarna blir motiverade. Alla uppdrag görs i nära samråd med uppdragsgivaren. Vi kan t ex hjälpa till med:

  • Förändringsprocesser - Under åren har vi hjälpt många företag med olika typer av relations- och samarbetsproblem. Vi har drivit små och stora förändringsprocesser, där vi varit spindeln i nätet som identifierat problemet, stöttat i konsten att fatta svåra beslut och i processen att driva igenom förändringen. Samt säkerställt att det nya verkligen fungerar.
  • Mentorskap - Många chefer och företagsledare arbetar ”ensamma” ute i sina företag och presterar bättre av att stöds av någon oberoende person. Idag hjälper vi ett 10-tal ledare runt om i landet.
  • Kunskapsöverföring – i lärande organisationer. Där brukar vi bidra med att ställa rätt frågor för att sätta igång processen kring en lärande organisation och uppmuntra till kunskapsöverföring. Vi identifierar kunskapsbehovet och hittar modeller och lösningar för att fylla luckorna så att organisationen kan växa och nå högre mål.
  • Strukturella och organisatoriska förändringar – Sitter rätt man på rätt plats? Gör de rätt saker vid rätt tidpunkt? Vi hjälper er att strukturera för fokusera kraften och bättre kunna nå era mål.
  • Interimslösningar – Vi har gedigen erfarenhet av företagsledning och har med åren haft ett antal tidsbegränsade uppdrag som VD men även ledaruppdrag inom HR och marknad.
  • Strategisk företagsledning är Svensk Partner i det internationella e-learningprojektet ELVIRE. Projektet vänder sig till alla som inom små och medelstora företag på något sätt kan påverka energiförbrukningen/miljöpåverkan och behöver mer utbildning för detta. 
Webbdesign : Engelbert Group
Go to top