Vi inspirerar människor i förändring

Har din organisation ett diffust problem som ligger i vägen för att saker och ting ska fungera på bästa sätt? Har ni duktiga medarbetare som inte presterar på topp? Vet du vad ditt företag behöver göra, men har svårt att komma igång? Är du inte säker på vilken tråd du ska börja dra i? Behöver du personligt stöd för att inspireras i nya tankebanor?

Vi kan hjälpa dig! I över 20 år har Strategisk Företagsledning arbetat med människor i organisationer och fungerat som stöd i förändringsprocesser. Vi stöttar såväl småföretag som stora organisationer, alla med olika krav på tempo, arbetsgång och förankringsprocesser. Ändå brukar vi lyckas väl, kanske beroende på vår integritet, kreativitet och förmåga att lyssna och skapa förtroende. Kanske är det därför vi lyckas arbeta både med fackförbund och arbetsgivarorganisationer? Vi får omdömet att vi har förmågan att snabbt hitta kärnan i problemet, bena upp vilka bitar som behöver åtgärdas, fokusera och skapa rätt förutsättningar för att på bästa sätt driva processen framåt. Under tiden stödjer vi dem som behöver, skapar kraftfulla möten mellan människor och driver arbetet framåt för att säkra att ni verkligen kommer i mål 

Webbdesign : Engelbert Group
Go to top